OAAT

Vítejte na stránce OAAT o.s.

OAAT sdružuje osoby, univerzity, právnické subjekty, občanská sdružení apod., věnující se oblastem zaměřeným na  zajištění bezpečného života nejen v běžných domácnostech, domácnostech seniorů, handicapovaných občanů, ale i mimo ně, zlepšení a ulehčení života při každodenních činnostech, navrhování systémů a řešení pro snadné ovládání a využívání moderních domácích technologií běžným uživatelem.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika velice rychle rozvíjí a rozšiřuje, dochází k situacím, že se dobré záměry samostatných řešitelů a tvůrců technologií z výše uvedených oblastí, začínají míjet, stávat se nekompatibilní a pro cílového uživatele složité a hůře pochopitelné.

Zkušenosti z již fungujících a nově vznikajících projektů však jednoznačně potvrzují, že správné nasazení a využívání těchto tzv. asistivních technologií a řešení, nejenže pozitivně ovlivňuje a zlepšuje život jejich uživatelům, ale má i silný ekonomický přínos nejen pro jednotlivce, ale i celou společnost.

Proto se na společné platformě OAAT setkávají nejen jednotlivé autority, odborníci, profesionálové, zástupci vysokých škol, ale i komerční subjekty, vědecká a výzkumná pracoviště, občanská sdružení apod.,aby společnou a koordinovanou činností přispěli k pozitivnímu rozvoji této problematiky.

Každý řešený projekt prochází po ose : Návrh řešení – Prototyp – Testování v laboratořích vysokých škol – Testování „uživateli-testery“ – Nasazení do praktického využití 

 

 Co v OAAT děláme?

- Návrhy řešení oboru asistivních služeb

- Poradenství v oboru

- Koordinace a dohledová činnost nad projekty

- Realizace projektů

- Integrace projektů

- Testování a certifikace systémů

Kontakt

OAAT - Otevřená aliance asistivních
technologií, o.s.

E-mail: info@oaat.cz

Telefon:

602 281 541
731 152 112

731 152 000

731 152 005

Adresa:

Boženy Němcové 1881/5
120 00 Praha 2