2018

Zástupci spolku OAAT a Svaz obcí AZASS v Poličce připravují společný projekt, který bude navazovat na dlouhodobě budovaný záměr AZASS, spočívající ve vytvoření sítě obytných objektů pro samostatné bydlení osob s určitým handikapem (stáří, nemoc…).Využitím moderních technologií aliance HIGH TECH PARK a.s. bude významně zvýšena využitelnost těchto obydlí pro určený záměr. Řešení bude vycházet z obdobného probíhajícího projektu nedaleko Benešova, v obci Chářovice, viz. www.novecharovice.cz .

O průběhu projektu vás budeme průběžně i na těchto stránkách informovat.

Začátkem roku 2018 došlo k dohodě mezi a.s. A Doma a spolku OAAT o aktivní spolupráci na vybraných projektech. Primárním cílem je spolupráce ve využívání nových pokrokových technologií a asistivních technologií v sociální oblasti se zapracováváním zpětné vazby takového nasazování do reálné praxe.

I o některých těchto výstupech vás budeme na těchto stránkách postupně informovat.

Další letošní aktivitou spolku OAAT bude spolupráce s Domovem pro seniory Chodov. S paní ředitelkou a jejími spolupracovníky vzniká konkrétní pracovní schéma pro nasazování nových technologií do vytipovaných oblastí a jejich následné monitorování k jasnému prokázání smysluplnosti využití progresivních technologií v sociální oblasti včetně jejich podstatného finančního přínosu.

Spolek OAAT uvítá jakoukoliv spolupráci s jednotlivci i subjekty, které mají zájem o zlepšení situace v oblasti sociální politiky v ČR. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Tel. : +420 602 281 541

info@oaat.cz

www.oaat.cz