Tel. : +420 602 281 541

info@oaat.cz

www.oaat.cz

Naše hlavní cíle :

Sdružovat subjekty, jedince, instituce atd. mající zájem jakkoliv podpořit definované oblasti v ČR.

 

Podporovat, rozvíjet, propagovat a do reálné praxe uvádět konkrétní projekty a řešení.

 

Rozvíjet dialog zejména mezi zástupci vědy, komerce, státní správy a finálních uživatelů k rozvoji vybraných oblastí.

 

Provádět konkrétní aktivity v ose :

Vývoj-Testování-Podpora

a zavádění vybraných projektů do praxe s jejich dlouhodobou udržitelností.

Vytvářet konkrétní pracovní spojení mezi teoreticky připravovanými projekty v akademických, univerzitních, neziskových atd.subjektech a vývojářsko-komerčními high tech společnostmi pro zajištění prakticky použitelných řešení.

OAAT :

Nechce působit pouze jako pasivní sdružení

a proto směřuje k reálným aktivitám, které mají měřitelné výstupy.

 

Pomáhá prioritně podporovat a rozvíjet česká řešení k posílení pozice ČR v mezinárodní "technologické konfrontaci."

 

Apeluje na zodpovědné zástupce státní správy cílit orientaci a zadávání strategických projektů

z daných oblastí na využívání českého know how

a aktivity našich nadějných startup společností, nemáli se ČR stávat pouze pasivním účastníkem rozvoje high tech a "montovnou" Evropy.

Další aktivity:

- Školení, konzultace, poradenství a hodnocení projektů z daných oblastí.

 

- Spolupráce se státní správou, představiteli regionů a městskými zastupitelstvy při přípravě konkrétních aktivit z daných témat.

 

- Dlouhodobý monitoring pilotních projektů, propojování jejich datových výstupů a zveřejňování praktických závěrů v komplexnějším spektru.