"OAAT vznikla spojením komerčního a univerzitního prostředí

k provádění neziskových aktivit v sociálních, asistivních

a telemedicínských oblastech."

ČVUT FEL se dlouhodobě věnuje vývoji a rozvoji výše uvedených témat. Není tedy náhoda, že se do vzniku OAAT aktivně zapojilo.

HIGH TECH PARK a.s. jako aliance technologických firem řadu let zavádí "high tech" do každodenního života běžných uživatelů. Definované oblasti patří mezi nosné z jejího zaměření a proto iniciovala vytvoření této aktivní platformy.

Jedním z důvodů vzniku této společné platformy byla

i špatná situace v uvedených oblastech, a to zejména :- Nevyjasněnost a nejasnost definičních pojmů


- Rozdílné chápání významu a potřeb různými subjekty působícími v daných oblastech


- Chybějící příslušná legislativa a často i vůle státní správy v daných oblastech aktivně působit


- Nekoordinované postupy a přístupy, včetně potřebné kooperace vývojářských firem, institucí, spolků, konečných uživatelů atd.


- Slabá spolupráce a přijímání pouze druhořadé role ve výzkumných a určujících mezinárodních projektech.

Postupným zapojením dalších subjektů a institucí do aktivit OAAT vznikla účinná platforma, usilující

o podporu a aktivní rozvoj daných oblastí v ČR.

Tel. : +420 602 281 541 

info@oaat.cz

www.oaat.cz